Dendrologická zahrada Průhonice - jarní aspekt

o.s. Přírodní zahrada
So, 14/05/2011

Pojeďte s námi podívat se na tulipány v druhé půlce kvetení, v plném květu kosatce, kvést začínají česneky, kvetou kaliny...
V areálu dendrologické zahrady bude probíhat Výstava cibulovin.

Program exkurze:
6:00 odjezd z Českých Budějovic – zastávka MHD na Mariánském nám. ve směru na Pražskou ul.
7:00 odjezd z Jindřichova Hradce – zastávka MHD naproti vlakovému nádraží, možno dále nastoupit po domluvě cestou do Jihlavy po trase Třeboň, Žirovnice, Horní Cerekev ….,
8:15 odjezd z Jihlavy od vlakového nádraží – Jihlava-město (nikoliv z hlavní nádraží!),
10:00 možný sraz přímo u vstupu do Dendrologické zahrady, Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice,
10:00 – 12:30 Dendrologickou zahradou nás provede Ing. Adam Baroš, oddělení kulturní krajiny a sídel. Zaměření bude na jarní aspekt v trvalkových výsadbách apod.
12:30 – 13:30 rozchod, možnost vlastní prohlídky areálu, kde bude probíhat výstava cibulovin, pauza na oběd.
13:30 – přejezd k Průhonickému zámku – prohlídka botanické zahrady v Chotobuzi – největší sbírka kosatců a pivoněk a návštěva Průhonických květinových slavností.
15:30 odjezd zpět,
17:00 příjezd do Jihlavy,
18:30 příjezd do Jindřichova Hradce,
19:30 příjezd do Českých Budějovic.

Přihlášky zasílejte do 29. dubna 2011 mailem, či poštou.

Drobné změny v časovém harmonogramu akce vyhrazeny. Při přihlašování mají přednost ti, kdo využijí společnou dopravu, přičemž moment, kdy potvrdíme účast těm, kdo nevyužijí společnou dopravu, bude po uzávěrce přihlášek.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Cena: 470 Kč

Včetně dopravy autobusem, pro členy o.s. Přírodní zahrada 370 Kč, pro účastníky, kteří přijdou na sraz do Průhonic 200 Kč, pro členy o.s. Přírodní zahrada: 160 Kč
Cena zahrnuje dopravu (bez ohledu na místo nástupu cestou), vstupné a programové zajištění.
Poplatek nezahrnuje stravování, to je vhodné řešit celodenní svačinou ve vlastní režii nebo využít
možnosti stravování v Průhonicích – bufet či restaurace v obci. Nižší cena pro členy sdružení platí
pro případ, že mají zaplacené členské příspěvky na r. 2011, příp. dřívější roky jejich členství v o.s.

Kontakt:
Občanské sdružení Přírodní zahrada, prirodnizahradaatcentrum [dot] cz
Tel.: +420 606 111 779
Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec