Komunikační dovednosti pro úspěšný fundrasing

SPIRALIS
Čt, 14/04/2011 - Pá, 15/04/2011

Pro pracovníky neziskových organizací, sociální pracovníky, kurátory, pracovníky v sociálních
službách a další odbornou veřejnost.

Cíl semináře:
· získat praktické dovednosti k úspěšné prezentaci a jednání,
· prakticky natrénovat techniky na uvolnění a rozeznění hlasu, uvolnění mluvidel, aktivaci bránice a posílení kapacity plic,
· získat základy teorie řeči těla,
· naučit se aktivně rozvíjet vnímání signálů řeči těla, jak na ně reagovat,
· sebereflektovat a zlepšovat své komunikační dovednosti,
· prakticky si natrénovat na kameru prezentační a vyjednávání techniky,
· získat individuální doporučení (tréninkový plán) pro práci s hlasem.
Program semináře:
· Práce s hlasem - výstupem je individuální plán, jak pracovat se svým hlasem,
· řeč těla – prezentace na kameru + zpětná vazba,
· techniky vyjednávájní se sponzorem a dopis pro sponzora – výstupem jsou 3 vzorové dopisy; prezentace na kameru + zpětná vazba,
· prezentujte svůj záměr – prezentace na kameru + zpětná vazba; tipy jak zaujmout.
Setkání povede:
MgA. Irena Swiecicki
· specialistka na práci a emoční inteligencí a základními instinkty,
· 10 let praxe v oblasti poradenství pro neziskové organizace,
· podrobný profil lektorky najdete na našich webových stránkách.

Registrace:
K účasti na kurzu se můžete přihlásit on-line na webu nebo na e-mailové adrese.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Kurz je určen pro pracovníky neziskových organizací, sociální pracovníky, kurátory, pracovníky v sociálních službách a další odbornou veřejnost.
Místo konání akce:
Paramita, Nad Královskou oborou 33,  Praha 7 (mapa)
Cena: 3500 Kč

Podrobnosti k platbě Vám budou zaslány po registraci.

Kontakt:
SPIRALIS, spiralisatspiralis-os [dot] cz
Mánesova 39, 120 00 Praha 2