Tvorba, řízení a hodnocení projektů, včetně SF EU

SPIRALIS
Čt, 05/05/2011 - Pá, 06/05/2011

Kurz vám pomůže pochopit, co pro Vaši organizaci znamená dobře nastavený projekt, jaké jsou jeho
zákonitosti a jak ho začlenit do celkové fundraisingové strategie. Naučíme Vás vytvořit projekt „na míru“ Vaší organizaci a seznámíme Vás s možnostmi finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU. Provedeme Vás jednotlivými kroky vypracování projektové žádosti, včetně definování výstupů a výsledků projektu.

Co je cílem kurzu:
· Podrobně se seznámíte s tvorbou projektů, jejich řízením a evaluací.
· Naučíte se vypracovat projektovou žádost a zorientovat se v systému finančních zdrojů.
Co na kurzu získáte:
· Přehled o projektovém řízení – od definice projektu, včetně navázání na strategické cíle organizace,
přes popis, až po průběžné řízení, vyhodnocení, monitoring a zpětné hodnocení pro dárce.
· Informace o různých metodách řízení v rámci projektového cyklu.
· Seznámíte s různými typy dárců a jejich možnostmi finanční podpory.
· Naučíte se pracovat s elektronickým formulářem Benefit.
· Vytvoříte si vlastní projektovou žádost, kterou si odneste domů.
Forma kurzu:
· seminář (1. den) - výklad, diskuse, příklady dobré praxe, práce ve skupinách
· workshop (2. den) - tvorba vzorového projektu, společná práce na tvorbě rozpočtu
Kurz vede:
MgA. Irena Swiecicki:
Deset let praxe v oblasti poradenství pro neziskové organizace.
Podrobný profil naší lektorky naleznete na našich stránkách.

Registrace:
K účasti na kurzu se můžete přihlásit on-line na našem webu nebo e-mailem.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Kurz je určen pro projektové manažery/manažerky, ředitele/ředitelky, fundraisery/fundraiserky.
Místo konání akce:
Paramita, Nad Královskou oborou 33,  Praha 7 (mapa)
Cena: 3500 Kč

Podrobnosti k platbě Vám budou zaslány po registraci.

Kontakt:
SPIRALIS, spiralisatspiralis-os [dot] cz
Mánesova 39, 120 00 Praha 2