Dramatická výchova jako prostředek k začlenění environmentální výchovy do školní výuky

Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Po, 02/05/2011 - 08:00 - 12:00

Interaktivní seminář pro pedagogy ZŠ.

Seminář je věnován praktickému využití dramatické výchovy ve školní výuce jako prostředku pro lepší motivaci a zapojení žáků do výuky. Představeny budou základní metody a techniky dramatické výchovy s příklady konkrétních aktivit pro výuku průřezového tématu environmentální výchova ve škole.

Lektoruje MgA. Ivana Honsnejmanová - vyučující na Technické univerzitě Liberec, zřizovatelka a učitelka Mateřské školy U Bílého králíka, členka Divadelního klubu Jirásek a šťastná maminka.

Seminář je akreditován MŠMT.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Pro pedagogy ZŠ. Max. počet účastníků je 25.
Místo konání akce:
Čmelák, Budova naproti ZŠ Švermova, Švermova 32,  Liberec 10 (mapa)
Cena:

Účast na semináři je bezplatná, drobné občerstvení je zajištěno.

Kontakt:
Tomáš Hawel, tomas [dot] hawelatcmelak [dot] cz
Tel.: +420 774 490 129

Informujte se o podrobnostech i volných místech a potvrďte svou účast.