Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2011

MPČR
Pá, 01/04/2011 - Pá, 13/05/2011

Obijživelníkem roku je čolek obecný, plazem roku je užovka obojková. Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy. Soutěž je určena dětem i dospělým, hodnotí se v kategoriích.

Co a jak:
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia čolka obecného a užovky obojkové.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu.Uveďte také e-mailovou adresu.
 
Do kdy a kam
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj nebo v K-klubu na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Termín odeslání či předání je 13. května 2011.
 
Hodnocení
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově dne 11. června v 11 hod.
Cílová skupina: 
Děti, mládež
Veřejnost
Místo konání akce:
MPČR, Prachov 37, 50601 Jičín (mapa)
Kontakt:
MPČR, Marcela Šanderová, mpcratseznam [dot] cz
Tel.: +420 732 858 380
Prachov 37, 50601 Jičín