Společenská odpovědnost firem – nový faktor konkurenceschopnosti

Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Út, 22/03/2011 - 09:00 - St, 23/03/2011 - 16:00

Environmentální řízení firem je úzce spojeno se společenskou odpovědností neboli CSR. Tento koncept používají hlavně mezinárodní firmy, přitom CSR je přínosem nejen pro celou společnost, ale zejména pro samotné firmy. Kvalitní příprava a implementace strategie CSR u firem přispívá, jak k jejímu lepšímu vnímání okolím, tak k lepšímu vnitřnímu prostředí, motivaci zaměstnanců a chrání firmu před různými riziky.

Naše dvoudenní školení Vám poodhalí taje CSR a zaměří se na následující témata:
Den 1:
Co je společenská odpovědnost firem, úvod do tématu, definice. Ekonomický pilíř, teorie, příklady dobré praxe. Sociální pilíř (interní a externí). Ekologický pilíř, příklady dobré praxe.
Den 2:
Výhody CSR pro firmu. Zpětná vazba formou testů EU. Definice zájmových skupin – stakeholders. Zavádění CSR do praxe – teorie a příklady dobré praxe. Komunikace CSR – externí a interní. Skupinové plánování možných aktivit CSR pro jednotlivé firmy.

Kurzy jsou součástí projektu Environmentální řízení jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti regionálních firem, který je součástí Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program je zprostředkován krajským úřadem, a proto jsou místa v kurzech určena zejména firmám z Libereckého kraje.

Kapacita kurzu je omezená, proto přihlaste své zaměstnance co nejdříve.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Zejména pro firmy z Libereckého kraje.
Místo konání akce:
Hotel Petra, www.hotelpetra.cz, Ještědská 680, 46008 Liberec 8 – Dolní Hanychov (mapa)
Cena:

Zdarma

Kontakt:
Čmelák - Společnost přátel přírody o.s., Martin  Benda, martin [dot] bendaatcmelak [dot] cz
Švermova 32, 460 10 Liberec 10

777 749 335