Exkurze do Berlína

Ekocentrum Koniklec
Po, 18/04/2011 - St, 20/04/2011

Zveme Vás na exkurzi do Berlína, na které budou k vidění již realizované projekty úspěšně využívající
dešťovou vodu pro různé účely. Doprovázet nás bude a erudovaný komentář dodá spoluautor těchto projektů Dipl. Ing. Marco Schmidt z berlínské Technické univerzity.

Ubytování účastníků je zajištěno v UFAfabrik (www.ufafabrik.de). Toto zařízení je zároveň i jedním z hlavních cílů exkurze. Bude zde připravena snídaně, předpokládáme, že oběd a večeři si zajistí účastníci sami. Během dne počítáme s přibližně hodinovou pauzou na oběd.
Harmonogram:
Pondělí 18. 4. 2011:
• 15.00: odjezd z Prahy, ulice na Florenci (za Masarykovým nádražím)
Úterý 19. 4. 2011:
• 8.00 - 8:30: snídaně
• 9.00 - 11.00: prohlídka UFAfabrik (www.ufafabrik.de). Tato budova využívá systém umožňující využívání dešťové vody, dále má také zelenou (vegetační) střechu a fasádu. Navíc se zde využívají další technologie přispívající ke snižování zátěže životního prostředí, jako je solární energie, kogenerační vytápění,
různé inovativní způsoby termoizolace budovy a recyklace odpadů.
• 11.00 -12.00: oběd
• 12.30 -15.30: Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) Dešťová voda je zadržována na zatravněných střechách budov a následně
odváděna do systému 4 nádrží, kde dochází k jejímu biologickému přečištění. Voda je využita např. na zavlažováni zeleně či splachování WC. Vodní nádrže jsou zároveň biotopem, který poskytuje vhodné prostředí pro různé živočichy (např. kachny či
Amury). Dalším pozitivem tohoto projektu je jeho podíl na stabilizaci městského klimatu.
• zbytek dne program dle chuti, možnost např. návštěvy historického centra Berlína
Středa 20. 4. 2011:
• 8.00 - 8:30: snídaně
• 9.00 - 12.00h: Ústav fyziky Humboldtovy univerzity v Adlershof. Tento projekt byl realizován v roce 2003. Dešťová voda je zadržována do cisteren a využívána na zalévání zeleně, především
však slouží v letních měsících k ochlazování budovy. Tato klimatizace je velmi efektivní a šetrná. Fasády budov jsou pokryty
popínavými rostlinami, jež fungují jednak jako přirozená ochrana před slunečním svitem, dále napomáhají optimalizovat celkovou energetickou bilanci budovy (podílejí se na udržování stálé teploty).
Stejně jako na Postupimském náměstí i zde se zeleň významně podílí na stabilizaci mikroklimatu v okolí.
• 12.00 - 13.00: oběd
• 13.00: odjezd zpět do ČR

Přihlášky prosím zasílejte na níže uvedený email do 22. března 2011.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Inspiraci zde naleznou např. zástupci obcí, škol, ekoporaden či firem zabývajících se podobnými systémy, dále studenti architektury či kdokoliv jiný.
Místo konání akce:
 Berlín (mapa)
Cena: 1500 Kč

Náklady činí ve skutečnosti přibližně 2500 Kč, díky podpoře Státního fondu životního prostředí ČR a Ministertva životního prostředí ČR bylo možné částku hrazenou účastníky snížit na zmíněných 1500 Kč.)

Kontakt:
Ekocentrum Koniklec, Alžběta Škodová, alzbeta [dot] skodovaatekocentrumkoniklec [dot] cz
Tel.: +420 222 948 758
Chvalova 11, 130 00  Praha 3