Konference - Zemědělství v rukou spotřebitele

PRO-BIO LIGA
Po, 28/03/2011 - 09:00 - 13:00

Na konferenci vystoupí zahraniční hospodáři či odborníci, kteří se systémem komunitou podporovaného zemědělství zabývají.

Program
8:30 - 9:00 – Prezence a představení přednášejících

9:00 - 9:45 – Traci Lewis, Soil Association: Co je to KPZ, širší představení tématu

9:45 - 10:15 – Jocelyn Parot, URGENCI: Aktuální vývoj systémů KPZ v Evropě a ve Francii

10:15 - 10:45 – Wolfgang Sträntz: Vývoj KPZ v Německu – aktuální vývoj a utváření sítě farem

10:45 - 11:30 – Případové studie: Zkušenosti z KPZ statků ve Velké Británii a ze statku Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof, první CSA farmy v Evropě

11:30 - 12:00 – Moderované diskusní fórum

12:00 - 13:00 – Občerstvení, neformální diskuse

Konference bude probíhat v angličtině a bude simultánně tlumočena.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Česká zemědělská univerzita, Velká zasedací místnost FAPPZ, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol (mapa)
Cena: 100 Kč

Studenti a zaměstnanci ČZU zdarma.

Kontakt:
PRO-BIO LIGA, Jan  Valeška, infoatbiospotrebitel [dot] cz
Tel.: +420 272 660 501
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10-Hostivař