Komiksová soutěž "Promluv k světu bublinou!"

ADRA
Út, 01/05/2018 - St, 31/10/2018

Tvým úkolem bude formou komiksu představit jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Téma je možné pojmout kriticky, humorně nebo třeba jako příběh.

V každé z pěti kategorií budou vyhlášeni tři vítězové, kteří získají věcné ceny, komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou a možnost vystavit svůj komiks ve Skautském institutu "Na Staromáku" (Staroměstské náměstí 4, Praha 1).

Co mohu vyhrát?
Pro všech patnáct vítězů máme připraveny věcné ceny a komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou, která patří mezi nejvýznamnější české autory komiksů.

Pro každou kategorii připravujeme hodnotné ceny. Všechny vítězné komiksy budou navíc vystaveny v centru Prahy a stanou se součástí metodických balíčků pro učitele ZŠ.

Jak budou komiksy hodnoceny?
Účelem soutěže je přiblížit Cíle udržitelného rozvoje žákům základních škol. Soutěžící si tedy vybere jeden z cílů, seznámí se s jeho tématem a ztvární jej pomocí komiksu tak, aby byl komiks dobře srozumitelný pro žáky základních škol, protože vítězné komiksy se stanou součástí výukových materiálů pro učitele ZŠ.

V rámci vybraného cíle je možné se zaměřit na problémy, kterých se cíl dotýká, na možnosti řešení těchto problémů, nebo se problematikou inspirovat k vytvoření vlastního příběhu.

Co bude s komiksy dál?
Vítězné komiksy v každé z pěti kategorií se stanou součástí metodického balíčku o Cílech udržitelného rozvoje pro učitele českých škol. Zároveň bude z vítězných děl uspořádána výstava.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
obrázek
Komiksová soutěž 2018