Zdravé domy 2018

Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Pá, 04/05/2018 - 08:00 - So, 05/05/2018 - 08:00

Cílem mezinárodní konference je prezentovat současné a perspektivní výsledky využití stavební hlíny
v oblasti aplikace stavebních řešení, konstrukcí a materiálů v současné architektonické tvorbě.

TÉMA: Fyzikální, mechanické a jiné vlastnosti stavební hlíny jako materiálu pro zdravé bydlení.

Pod záštitou děkana Fakulty architektury: doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

PROGRAM (změna programu vyhrazena):

PÁTEK 

08:00 - 9:00 registrace

09:00 - 9:10 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

09:10 – 12:00 Sekce 1

12:00 - 13:00 OBĚD

13:00 – 18:00 Sekce 2 -4

18:00 - 18:30 DISKUSE

20:00 - 22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 
SOBOTA

08:00 - 16:00 EXKURZE

TERMÍNY PRO REFERÁTY: Přihlášku referátu na konferenci (název článku, anotace o rozsahu max. 150 slov, kontakt na autora) zašlete na adresu jednatele nejpozději do 30. 01. 2018.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Josef Chybík, prof. Ing., CSc. (ČR) 
Jiří Vaverka, prof. Ing., CSc. (ČR) 
Veronika Kotradyová, doc. Ing., Ph.D (SR) 
Miloslav Meixner, doc. Ing., CSc. (ČR) 
Monika Petříčková, doc. Ing., Ph.D. (ČR) 
Ivana Žabičková, doc. Ing., CSc. (ČR) 
Zdeněk Vejpustek, Ing. Ph.D. (ČR) 
Mojmír Hudec, Ing. arch. (ČR) 
Zuzana Kierulfová, Ing. arch. (SR)
 
JEDNACÍ JAZYK: Čeština, slovenština, angličtina
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ: ZDE
Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Cena:

KONFERENČNÍ POPLATKY:

Typ poplatku Do 30. 3. 2018/ Po 30. 3. 2018 

Vložné 1*2* 699 CZK/999 CZK 
Přednášející Zdarma 
Studenti Zdarma 
Sborník tištěný 150 CZK/300 CZK 
Sborník na CD 35 CZK/100 CZK 
Exkurze 299 CZK/450 CZK 
BALÍČEK VŠE 999 CZK/1499 CZK 
1* včetně sborníku v elektronické formě (pdf) 
2* členové SHS mají slevu 200 CZK
 
BANKOVNÍ SPOJENÍ FIO banka, účet č. 2700376948/2010 IBAN: CZ34 2010 0000 0027 0037 6948, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, Platbu doplňte o variabilní symbol: 18005001 a jméno účastníka.