Jak postavit dobrý ekologický výukový program

SEV Kaprálův mlýn ve spolupráci se SEVER, Horní Maršov
St, 01/11/2017 - Pá, 03/11/2017

Seminář je určený pro pokročilejší lektory EVP.

Absolventi seminářů splňují podmínky Výzvy č. 9/2016 k předkládání žádostí o poskytnu-tí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení, která vyžaduje, aby příjemce pod-pory vyslal do 31. 12. 2017 na základě výzvy MŽP alespoň jednoho lektora EVP ze své organizace na školení o přípravě a realizaci EVP, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP (bod 13.1.11 výzvy).

Náplň a zaměření semináře
Podíváme se na metodické přístupy k různým typům ekologických výukových programů: ně-kolikahodinových, pobytových i terénních exkurzí. Seminář bude kombinovat praktické ukáz-ky, cvičení a společné hledání se zasazením do teoretických rámců, standardů kvality, osmer, cílů a humoru.

Lektorské zajištění: Mgr. et Mgr. Michal Medek, Ing. Tomáš Hawel, Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková, externí spolupráce Doc. Jan Činčera, PhD.

Přihlášky
Přihlašování je možné prostřednictvím webového formuláře pod tímto odkazem: [PŘIHLÁŠKA – Kaprálův mlýn]

Kapacita semináře je 20 osob.

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozdě-ji však 31. srpna 2017. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní do-mluvy. S přihlášením neváhejte. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace.

Časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program nejpozději ve 14:00 hodin, poslední den semináře končí obědem ve 12:00 hodin.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Místo konání akce:
Kaprálův mlýn,  Ochoz u Brna 235
Cena: 500 Kč

Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. V ceně účastnického poplatku je strava 5x denně, ubytování a pro-gram semináře. Cestu na seminář si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování.