Lektorské dovednosti

PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn
St, 01/11/2017 - Pá, 03/11/2017

Seminář je určený pro pracovníky středisek ekologické výchovy, kteří se dlouhodobě podílejí na plánování, vedení a vyhodnocování programů pro školy v oblasti environ-mentální výchovy a chtějí získat rozšířené lektorské dovednosti.

Absolventi semináře splňují podmínky Výzvy č. 9/2016 k předkládání žádostí o poskytnu-tí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení, která vyžaduje, aby příjemce pod-pory vyslal do 31. 12. 2017 na základě výzvy MŽP alespoň jednoho lektora EVP ze své organizace na školení, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP (bod 13.1.11 výzvy).

Náplň a zaměření semináře
Náplní semináře budou cvičení, metody a postupy zaměřující se na lektorování v krizové situaci i jejímu předcházení, improvizaci, rozbor skupiny a týmové dynamiky, využití technologií a konkrétní aktivity v rámci EV.

Během semináře budeme mít možnost sdílet své zkušenosti, navrhovat společné postu-py a hledat řešení našich problémů.

 

Lektorské zajištění: Mgr. Jan Smrčka (TEREZA, vedoucí programu Ekoškola) a další lektoři TEREZY.

Přihlášky

Přihlašování je možné prostřednictvím webového formuláře pod tímto odkazem: [PŘIHLÁŠKA – PROUD]
Kapacita semináře je 20 osob.
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2017. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. S přihlášením neváhejte. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace.

Časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program nejpozději ve 14:00 hodin, poslední den semináře končí obědem ve 12:00 hodin.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Místo konání akce:
PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice
Cena: 500 Kč

Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. V ceně účastnického poplatku je strava 5x denně, ubytování a pro-gram semináře. Cestu na seminář si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování.