Seminář pro začínající tvůrce a lektory programů environmentální výchovy pro školy - seminář 2

Lipka, pracoviště Rychta
Pá, 03/11/2017 - Ne, 05/11/2017

Semináře jsou určeny zejména pro začínající tvůrce a lektory environmentálně zaměře-ných výukových programů nabízených zejména školám (mateřským, základním a střed-ním).

SEMINÁŘ 1 – STŘEVLIK, Hejnice, 13. – 15. listopadu 2017
SEMINÁŘ 3 – SEVER, Horní Maršov, 5. – 7. prosince 2017

Absolventi seminářů splňují podmínky Výzvy č. 9/2016 k předkládání žádostí o poskytnu-tí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení, která vyžaduje, aby příjemce pod-pory vyslal do 31. 12. 2017 na základě výzvy MŽP alespoň jednoho lektora EVP ze své organizace na školení o přípravě a realizaci EVP, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP (bod 13.1.11 výzvy).

Náplň a zaměření seminářů
Semináře budou zaměřeny na současné trendy v oboru, účastníci získají základní pře-hled o tvorbě a realizaci programů z oblasti environmentální výchovy.
Semináře povedou lektorské týmy střediska ekologické výchovy SEVER, Lipka a Botič, které Vám cca 1 – 2 týdny před seminářem zašlou podrobný program, případně další organizační informace.

Přihlášky
Přihlašování je možné prostřednictvím webových formulářů viz příloha. Kapacita jednoho semináře je 20 osob, tj. celkem 60 osob (3 semináře).
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozdě-ji však 31. srpna 2017. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní do-mluvy. S přihlášením neváhejte. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace.

Časový harmonogram
Semináře jsou třídenní. První den semináře začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní pro-gram nejpozději ve 14:00 hodin, poslední den semináře končí obědem ve 12:00 hodin.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Místo konání akce:
Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 Drnovice
Cena: 500 Kč

Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. V ceně účastnického poplatku je strava 5x denně, ubytování a pro-gram semináře. Cestu na seminář si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování.