Odkazy: Znečišťování ŽP, negativní vlivy Ekovýchovné

EVVO Plzeňského kraje

Portál environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Plzeňského kraje.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

SSEV Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy.