Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Dobrovolnické projekty

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 16/10/2018 - 12:00
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Příležitost pro mladé lidi zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických aktivit konaných na národní i mezinárodní úrovni v zemích EU a v partnerských zemích; získání zkušeností prostřednictvím neformálního vzdělávání a rozvoj osobnosti; obohacení organizace či jiné instituce o nové pracovní i osobní přístupy a spolupráci v mezinárodním týmu.

Důležité podmínky a omezení: 

Cílová kupina - mladí lidé (18–30 let)

Dobrovolník může v organizaci působit po dobu od 2 týdnů do 12 měsíců

O finanční prostředky pro mladé lidi žádá organizace, či jiná instituce, která později hostí dobrovolníka (do 30 let).