Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Solidární projekty

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 16/10/2018 - 12:00
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Výzva pro ty, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj a inspirovat i ostatní okolo sebe

Důležité podmínky a omezení: 

Cílová skupina - mladí lidé (18–30 let)

O finance lze zažádat jako neformální skupina v počtu nejméně 5 mladých lidí, kteří jsou občany dané země, nebo pod hlavičkou organizace či instituce

Projekt je možné uskutečnit pouze na území země, kde byla finanční podpora schválena, jedná se tedy o národní iniciativu