Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Pracovní místa a stáže

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 16/10/2018 - 12:00
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Možnost získání nových dovedností a pracovních zkušeností v ČR i v zahraničí, zlepšení postavení na trhu práce; zúčastněné organizace a instituce z členských zemí EU pak získají podporu při hledání a začleňování nových zaměstnanců a stážistů z ČR a z celé EU a zároveň skrze zapojeného mladého člověka mohou získat motivaci a nový pohled na zavedené pracovní postupy; pokud přijmou člověka z jiné země, dostanou tak možnost vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu

Důležité podmínky a omezení: 

Cílová skupina - mladí lidé (18–30 let)

Stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců a pracovní místa 3 – 12 měsíců