Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ČSOB pomáhá regionům

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 12/03/2018
Výše částky: 
dle podmínek
Charakteristika: 

Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru.

Okruh oblastí činnosti neziskové organizace (dále jen NO) je následující: sociální a humanitární, vzdělávací, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Nezbytnými podmínkami jsou prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí, veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva organizace nejméně za dva roky, či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace.
Důležité podmínky a omezení: 

Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. 

Přidělení příspěvku je podmíněno splněním následujících podmínek:

a) každý finalista je povinen natočit krátké promo video v trvání max. 90 s, ve kterém zazní, že je projekt zapojený do programu ČSOB pomáhá regionům, a zaslat jej do 9. 5. 2018.  Videa budou posléze umístěna na webové stránce www.csobpomaharegionum.cz.

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 11. 5. 2018 do půlnoci 26. 6. 2018 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců

Příspěvek musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, a to v rozmezí 12 následujících kalendářních měsíců po obdržení peněz, plně v souladu se smlouvou.