Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

TESCO-Vy rozhodujete, my pomáháme

Termín(y) vyhlašovatele: 
So, 31/03/2018
Výše částky: 
30.000,-Kč
Charakteristika: 

Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru.

Okruh oblastí zaměření projektu je následující: životní prostředí, zlepšení okolí, vzdělávání, rozvoj dovedností dětí, mladých lidí a dospělých, zdravý životní styl, zdraví. 
Důležité podmínky a omezení: 

Výběrový proces bude mít na starosti komise tvořená členy externího partnera, která vybere úspěšné žadatele a to 2 - 3 v každé z vybraných 90 regionálních oblastí. Ti se budou moci ucházet o podporu zákaznické veřejnosti v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“