Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

PO 3 -Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 30/05/2018
Výše částky: 
minimálně 2.000 EUR do maximálně 30.000 EUR
Charakteristika: 

Opatření, která mají být podpořena v rámci prioritní osy 2 – „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“:

1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

 realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu
 
2.Podpora využití nehmotného kulturního dědictví 
 
3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
 výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky) včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 
výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.)
 
4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů
 
 využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod.
 
společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území
 
společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)
 
5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů 
Důležité podmínky a omezení: 

V rámci 5. kola výzvy je možné předložit projektovou žádost na:mikroprojekt typu A s vedoucím partnerem na polské straně, mikroprojekt typu B s polským žadatelem, který má vhodného partnera sídlícího v jiném euroregionu na česko-polské hranici, mikroprojekt typu C s polským žadatelem

Finanční kritéria mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 jsou stanovena následovně:  mikroprojekty typu B a C (viz kapitola 2.4 Typy mikroprojektů) - rozsah dotace 2.000 – 30.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 60.000 EUR)  mikroprojekty typu A (viz kapitola 2.4 Typy mikroprojektů) - rozsah dotace 4.000 – 60.000 EUR - za národní část vždy max. 30.000 EUR a to v i případě, že na mikroprojektu jsou zainteresovaní více než 2 partneři; minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 120.000 EUR)

 

Podporované území Programu: Na české straně je tvořeno pěti kraji: Libereckým (okresy: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa), Královéhradeckým (okresy Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Jičín), Pardubickým (okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice a Chrudim), Olomouckým (okresy Šumperk, Jeseník, Olomouc, Přerov a Prostějov) a Moravskoslezským (okresy Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava a Nový Jičín). Polská část území, podporovaná Programem, se skládá ze šesti podregionů: Bielského a Rybnického (Slezské vojvodství), Jeleniogórského a Wałbrzyského (Dolnoslezské vojvodství), Nyského a Opolského (Opolské vojvodství). Do řešeného území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců.

Spolufinancování mikroprojektů je následující: na české straně: - dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů - ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele