Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ŠKODA STROMKY

Termín(y) vyhlašovatele: 
So, 31/03/2018
Výše částky: 
max 70.000 kč
Charakteristika: 

Podporované projekty:
• nekomerční výsadba se zaměřením na: 
› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd. 
› zvyšování biodiverzity lesních porostů 

Důležité podmínky a omezení: 

Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení atd. 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie)