Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ŠKODA -TADY JSEM DOMA

Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 01/04/2018
Výše částky: 
max 50.000 kč
Charakteristika: 

Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO. Může se jednat o společensky prospěšné projekty nebo volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu nebo sport. 

Podporované projekty: 
Aktivity, ve kterých se angažují zaměstnanci ŠKODA AUTO a mají pozitivní dopad na kvalitu jejich života a života rodinných příslušníků, zvláště pak: 
• projekty zaměřené na posílení místní komunit 
• amatérský sport (především mládežnický) 
• unikátní kulturní akce posilující historické tradice regionu 
• společenské akce 
• vzdělávací, ekologická či humanitární činnost 
• záchrana kulturního a přírodního dědictví regionu

Důležité podmínky a omezení: 

Oprávnění žadatelé: především občanská a zájmová sdružení, neziskové organizace, spolky, sportovní oddíly, obce atd.

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce