Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Erasmus + Projekty mobility osob / Mládež

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/02/2018
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 26/04/2018
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Pod tuto akci patří výměny mládeže, dobrovolnické činnosti a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na: 

výměny mládeže

dobrovolnické činnosti

mobilitu pracovníků s mládeží

Důležité podmínky a omezení: 

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců dle pravidel dané aktivity 

Termín předkládání žádostí je:

1. únor 2018, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2018 - 30.9.2018)
26. dubna 2018, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2018 - 31.12.2018)

Kdo se může zapojit ? Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou: NNO, NNO na evropské úrovni, sociální podniky, místní, regionální, národní veřejný orgán, neformální skupina mladých lidí, asociace krajů, Evropské uskupení teritoriální spolupráce, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...) a dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů (Dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů se vztahuje pouze na cesty v rámci programových zemí.)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže  -  jednotkový náklad na den (32 Eur pro ČR)
  • Evropská dobrovolná služba a strategická EDS – jednotkový náklad na den (17 Eur pro ČR)
  • podpora pracovníků s mládeží - jednotkový náklad na den (54 Eur pro ČR)
 3. pobytové náklady u Evropské dobrovolné služby a strategické EDS - jednotkový náklad na den (4 Eur pro ČR)
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami a mimořádné náklady - ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účastníky se zdravotním postižením a doprovodnými osobami, dále víza, očkování, povolení k pobytu atd. Hrazeno  100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant.
 5. jazyková příprava u Evropské dobrovolné služby – podporou 150 Eur na jazykový kurz nad 2 měsíce
 6. náklady na doplňkové aktivity u strategické EDS - maximálně 80 % uznatelných nákladů.