Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK -Propagace zemědělství a místní produkce

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 31/01/2018
Výše částky: 
20.000 až 150.000 Kč
Charakteristika: 

Realizace výročních prezentačních a osvětových akcí zaměřených na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství a pěstitelství v Královéhradeckém kraji včetně prezentace odborného školství, propagaci regionálních potravin

Zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů
Důležité podmínky a omezení: 
  • maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70%
  • realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
  • oprávněný žadatel - Svazy, spolky, asociace působící v Královéhradeckém kraji v oboru zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství, pěstitelství a v oblasti propagace regionálních potravin
  • žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.