Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK Podpora kulturních aktivit

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 21/02/2018
Výše částky: 
25.000 až 200.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti: divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových projetků, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru.

Podpora kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé republiky
Podpora kulturních aktvit spojených s významným výročím vzniku ČSR. Cílem podpory je zvýšit povědomí obyvatel o kulturně-historických hodnotách regionu
Důležité podmínky a omezení: 

lokalizace - projekty realizované na území Královéhradeckého kraje;reprezentace Královéhradeckého kraje v zahraničí

realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 60%
žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.