Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK Podpora činnosti turistických informačních center

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 31/01/2018
Výše částky: 
20.000 až 50.000 Kč
Charakteristika: 

Program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center (dále jen "TIC")

Zvýšení úrovně služeb a rozsahu poskytovaných informací o turistickém a kulturním potenciálu Královéhradeckého kraje
Důležité podmínky a omezení: 
  • realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
  • žadatelé Turistická informační centra, která jsou provozována minimálně 6 měsíců ke dni podání žádosti
  • maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70%
  • žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci