Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

MŽP ČR
Út, 05/09/2017 - Čt, 07/09/2017
Na půdě Mendelovy univerzity v Brně uskuteční 19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině.
Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. MŽP ji naplňuje již rozeběhlým Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, připravovanou protierozní vyhláškou, která má být účinná od začátku příštího roku, a chystanou novelizací vodního zákona.
Lipka, MŽP ČR a SSEV Pavučina
Čt, 05/10/2017 - 09:00 - 16:00
Národní konference environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a environmentálního poradenství.
Spora z.s a SSEV Pavučina
Po, 25/09/2017 - Ne, 31/12/2017
Nabídka zajištění evaluace pobytového nebo dlouhodobého ekologického výukového programu.
Spora z.s a SSEV Pavučina
Út, 21/11/2017 - 09:45 - 15:45
Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky vyhodnocování programů (autoevaluací i odborných externích evaluací).
Nadace Partnerství
St, 02/08/2017 - Čt, 31/08/2017
Bojujete se suchem, povodněmi, nadměrnou spotřebou vody nebo jiným problémem? Soutěž Pro vodu vám jej pomůže řešit.
ZO ČSOP JARO Jaroměř
Pá, 01/09/2017 - 16:30 - 21:00
Podruhé v „Netopýří metropoli“ – Josefově!
Správa Krkonošského národního parku a Česká společnost pro ochranu netopýrů
So, 02/09/2017 - 19:00
Zveme vás na tradiční akci Evropská noc pro netopýry.
České ekologické manažerské centrum
Čt, 12/10/2017 - Pá, 13/10/2017
Tradiční konferenci Předcházení vzniku odpadů jsme se letos rozhodli pojmout v duchu motta „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“.
Prázdninová škola Lipnice, z.s.
St, 30/08/2017 - Ne, 03/09/2017
Genius loci je zážitkový kurz Prázdninové školy Lipnice o vztahu k místu, kde žijeme. Pět intenzivních dní na jedinečném místě se silným příběhem pro ty, kteří chtějí získat energii, motivaci a inspiraci pro rozvíjení místa, kde jsou doma.