Druhý cyklus seminářů - úspory energie a uhlíková stopa úřadu

CI2, o.p.s.
Út, 28/08/2018 - 09:30 - 15:00

Vás zve na tematický seminář určený pro zástupce veřejné správy z měst, městských částí, obcí a regionů

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Program semináře:

9:15 - 9:30 Prezence účastníků

9:30 - 9:45 Zahájení semináře, přivítání - zástupce CI2, o. p. s.

9:45 - 10:15 Klima, uhlíková stopa úřadu a energie - zástupce, CI2, o. p. s.

10:15 - 10:30 Přestávka na kávu

10:30 - 11:00 Financování úsporných opatření z prostředků OP ŽP, státního rozpočtu/NZÚ a SFŽP - zástupce MŽP

11:00 - 11:30  Hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu - Miroslav Šafařík, PORSENNA, o. p. s.

11:30 - 12:00 Představení aktivit v oblasti hospodaření s energií města Prostějov - Kateřina Vosičková, Statutární město Prostějov

12:00 - 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 - 13:00 Udržitelná mobilita - Radovan Burkovič, Asociace elektromobilového průmyslu

13:30 - 14:00 Hospodaření s energií, úspory a opatření - příklady z měst

14:00 - 14:30 Komunikace změny klimatu v médiích - svět, ČR, jak komunikovat téma na místní úrovni - Daniel Tichý, Česká televice

14:30 - 14:45 Ukončení semináře, volná diskuze

Organizační pokyny:

Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.

Registrace probíhá do 23. srpna 2018, prostřednictvím online formuláře.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Krajský úřadu Olomouckého kraje, Kongresový sál 2. NP, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kontakt:
Vladimíra Khajlová, vladimira [dot] khajlovaatci2 [dot] co [dot] cz
Tel.: +420 605 905 152