Voda, vodička – hravá fyzika na 1. stupni ZŠ

Zřetel, s.r.o.
St, 13/12/2017 - 13:00 - 16:30

Seminář prakticky a hravou formou představí fyzikální pokusy s vodou, které přináší oživení do výuky na prvním stupni ZŠ i do oblasti pedagogiky volného času.

Fyzikální jevy jsou představeny adekvátně věku dětí – pomocí výtvarných činností a vyprávění pohádek. Účastníci si vše sami vyzkouší a získají informace vysvětlující dané fyzikální jevy. Část školení je vedena badatelsky, takže účastníci budou mít možnost navrhovat hypotézy, ověřovat je pokusem a vyvodit závěry, které je budou inspirovat k tvorbě dalších pokusů uplatnitelných v jejich pedagogické praxi. Seminář zahrne např. pokusy se vzlínáním, s hustotou vody, s povrchovým napětím, tlakem, rozpustností látek ve vodě a další:

  • Ukázka parníčku „puf, puf“ – vysvětlení funkce
  • Pokusy se vzlínáním – rozevření květu z papíru, z kávových filtrů, fixů a potravinářských barev se věnujeme chromatografii – vyrábíme tzv. motýlky
  • Pokusy s povrchovým napětím vody – výroba jednoduché lodičky na saponátový pohon
  • Pokusy se superabsorbentem . Sledujeme kolik vody superabsorbent pohltí a za jaký čas
  • Pokus se studenou a teplou vodou – sledujeme, jak se chová teplá, obarvená voda v lahvičce, když ji ponoříme do láhve se studenou vodou
  • a mnohé další…

Cíle školení:

Účastníci se teoreticky, ale také hlavně prakticky seznámí s možnostmi, jak oživit výuku na 1. stupni pomocí fyzikálních pokusů. Seminář vede pedagogy k podpoře badatelského přístupu u žáků a poskytuje ji inspiraci pro jejich další pedagogickou praxi.

Oblast zaměření:

Člověk a příroda (Přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze); I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času
Místo konání akce:
 Přerov
Cena: 840 Kč