Veřejné zakázky a NNO podle nové legislativy - Jak si zjednodušit zadávání

NROS
Po, 10/04/2017 - 09:30 - 16:30

Zveme Vás na seminář vedený Michalem Kudrnáčem, z Centra rozvoje Česká Skalice.

Lektor působí v oblasti veřejných zakázek od roku 2008 a zadávání se věnuje i v praxi. Je autorem dvou kurzů, akreditovaných Ministerstvem vnitra pro další vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Centrum rozvoje Česká Skalice je v oblasti veřejných zakázek rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.

Prezence od 9.00

Obsah:
- Kurz je určen představitelům neziskových organizací, kteří se chtějí zorientovat v základních ustanoveních nového zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- Absolventi kurzu budou schopni orientovat se v základní struktuře zákona tak, aby mohli dohledat a porozumět zejména těm ustanovením, která jsou podstatná pro správnou přípravu zadávací dokumentace a procesu posouzení a hodnocení nabídek.
- Kurz dále seznámí účastníky s nejdůležitějšími obecnými principy nového zákona a umožní jim postup při zadávání veřejné zakázky co nejvíce zjednodušit a přizpůsobit vlastním potřebám.

Účastníci tohoto semináře budou moci konzultovat předem zaslané otázky k danému tématu. Otázky zasílejte e-mailem.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Seminář je určen zejména vedoucím pracovníkům NNO, finančním a projektovým manažerům, ale i dalším zájemcům o dané téma.
Místo konání akce:
Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9,  Praha 5
Cena:

1 250,- Kč pro NNO / 1 350,- Kč pro ostatní. V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení teplými a studenými nápoji.
Při registraci více účastníků z jedné organizace na seminář sleva 10 % z konečné částky.

Kontakt:
kurzfratnros [dot] cz