Udržitelné město 2017

Národní síť zdravých měst ČR
Čt, 07/12/2017 - 09:00 - 17:00

Konference otevřená workshopem za účasti mezinárodních partnerů se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací.

Celostátní přehlídka úspěšných uživatelů metody MA21 je určena pro města, obce, regiony a jejich partnery, které zajímá kvalitní rozvoj, komunikace s občany a sdílení zkušeností. Inspirujte se i Vy nejlepší praxí Zdravých měst a porovnejte Vaše zkušenosti se zahraničními přístupy. Součástí konference je slavnostní ocenění starostů, primátorů, hejtmanů a osobností udržitelného rozvoje.

Konference se zaměří na témata:
- plánování s občany
- indikátory udržitelného rozvoje
- on-line nástroje pro řízení
- lokální měna
- mezinárodní spolupráce
- řízení kvality
- podpora zdraví
- senioři
- adaptace a resilience
- zapojení podnikatelů

Podrobný program konference a možnost registrace bude zveřejněno v nejbližší době na webu.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Jalta Boutique Hotel, Václavské náměstí 45, 110 00  Praha
Cena:

Zdarma

obrázek
NSZM - Udržitelné město 2017