Od zranitelnosti k resilienci Klimatická změna jako příležitost pro udržitelný rozvoj obcí a regionů

Ekologický institut Veronica
Út, 12/09/2017 - 09:45 - 16:00

Jak využít místní zdroje v časech klimatické změny? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak projednat návrhy s místními a jak je promítnout do regionálních strategií? Které projevy klimatické změny nás nejvíce ohrožují a jak zvýšit odolnost? Jak může pomoci analýza zranitelnosti území?

Předběžný program

9.45 – 10.00 registrace

10.00 – 12.30 Dopolední blok

Svět se mění, umíme se na to připravit? prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nejnovější poznatky o změně klimatu, RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Ekologický institut Veronica

Projevy změny klimatu v České republice, klima ve městě – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme, RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav a Mendelova univerzita v Brně

Nástroje pro monitoring sucha a jeho dopadů, Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Mendelova univerzita

12.30-13.30 Oběd

13.30 - 16.00 Odpolední blok

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a její význam pro přípravu místních strategií, RNDr. Jakub Horecký, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí – v jednání

Přestavení Metodiky analýzy zranitelnosti vhodná pro obce a regiony, Ing. Jakub Dlabka, Ph.D, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica

Příklady promítnutí výsledků analýzy zranitelnosti do územních strategických dokumentů, Ing. Jiří Krist, Národní síť místních akčních skupin

Prezentace mobilní výstavy MAREK (na prostranství před Místodržícím palácem), Ing. Jiří Krist

16.00 Závěr

Z jedné organizace se může zúčastnit i více osob. Hlaste se, prosím pouze přes online formulář. Seminář se koná v centru Brna, které je výborně dostupné veřejnou dopravou. Pokud vám náhodou termín nevyhovuje, můžete se zúčastnit skoro stejného semináře dne 13. září (o den později) na stejném místě.

Výstava MAREK (mobilní autonomní resilientní kontejner)

Doprovodná výstava k semináři na prostranství před místem konání. Názorná ukázka technologií, pomocí kterých budou vysvětleny principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost bude věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.czwww.mzp.cz

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Seminář je určený především představitelům samospráv, veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí nebo krizového řízení, členům Národní sítě zdravých měst, členům místních akčních skupin, neziskovým organizacím a dalším aktivním lidem.
Místo konání akce:
Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a,  Brno
Cena:

Zdarma. 

Kontakt:
Petr Ledvina, petr [dot] ledvinaatveronica [dot] cz
Tel.: +420 542 422 757, +420 776 057 637