Promluv k světu bublinou

ADRA
Pá, 01/09/2017 - Út, 31/10/2017

Komiksová soutěž. Úkolem soutěžících je představit formou komiksu jeden z Cílů udržitelného rozvoje.

Odpovědná spotřeba, život ve vodě, mír ve světě, klimatická opatření - to jsou jen některá z témat, nad kterými se účastníci soutěže mohou ve svých komiksech zamyslet, tak jako minulý rok. Úkolem soutěžících je formou komiksu ztvárnit jeden z Cílů udržitelného rozvoje, jež jsou součástí plánu OSN na to, jak zatočit s globálními hrozbami. Soutěž si tak klade za cíl kreativně rozvíjet schopnost mladé generace uvědomovat si propojenost současného světa a potřebu řešení globálních problémů, které se týkají každého nás.

A proč formou komiksu? Jakožto médium postavené na vyprávěcí zkratce, je skvělým prostředkem k zachycení komplexních problémů jednoduchou a vtipnou formou. Komiksy mohou být vytvořeny jakoukoli technikou v rozsahu 1-4 A4/A3. Podrobná pravidla je možné nalézt na webu Adry.

Soutěž je otevřená pro všechny mladé lidi od 12 let. Účastníci budou soutěžit v 5 kategoriích: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět. V každé kategorii budou vyhlášeni vítězové, kteří získají skvělé ceny, pozvánku na komiksový workshop s jedním z nejúspěšnějších komiksových autorů v ČR Tomášem Kučerovským a možnost vystavit svá díla v centru Prahy. Vítězné komiksy budou navíc zveřejněny na stránkách Adry a zařazeny do metodických materiálů pro učitele ZŠ, takže najdou své využití i po výstavě.

 Jako inspiraci pro zpracování témata komiksu mohou soutěžící využít přehledné podklady k jednotlivým Cílům udržitelného rozvoje na webu Adry, kde jsou uvedena důležitá fakta a zajímavosti. Doprovodným zdrojem jsou také videa k jednotlivým Cílům.

Tvorbu komiksů je také možné zařadit do výuky výtvarné výchovy, občanské výchovy, zeměpisu či jazyků, kde může sloužit jako skvělá metoda pro zamyšlení se nad jednotlivými tématy, například i v návaznosti na některý z interaktivních workshopů (např.: „Skutečná cena potravin“, či „Začarovaný kruh chudoby“), které ADRA nabízí. Pro pedagogy jsou připravené metodické balíčky, díky kterým je možné pracovat s tématy ve výuce. V rámci RVP zapadá problematika do průřezového tématu 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Už se moc těšíme na další skvělá komiksová díla!

Soutěž je zaštítěná OSN a financována z grantu České rozvojové agentury. 

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
obrázek